Med fokus på utfordring og mestring i vill natur, alene og sammen med andre.